Team Members

amolika
Amolika Khade
Lead QA Engineer
amol
Amol Bande
Associate QA Engineer
Amol Mahajan
Amol Mahajan
Campaign Manager
Amit Patil
Amit Patil
Associate System Administrator
Anil Bade
Anil Bade
Sr. Product Developer
Aniruddha
Aniruddha Karanjkar
Lead System Admin
apurv
Apurv Lungade
GM - Products
Ayesha Shaikh
Ayesha Shaikh
Sr. Manager - Finance
Bianca Paes
Bianca Paes
ASSOCIATE Visual Designer
Debaroon Gupta
Debaroon Gupta
GM-Ad Operations
Deepak M
Deepak Marathe
Associate UI Developer
Dnyaneshwar Prakash Patil
Dnyaneshwar Patil
Jr. Product Developer
isha inuxu
Isha Saryal
Manager - Client Accounts
Gauri Badhan
Gauri Badhan
Manager - Publisher Relations
Ganesh S
Ganesh Shevante
Finance & Admin Executive
Govinda
Govind Rathod
Sr. System Admin
Kshitiz Rawat
Kshitiz Rawat
Assistant Manager- Ad Sales
Lakhan Sharma
Lakhan Sharma
Junior UI developer
Minakshi Karche
Minakshi Karche
Associate UI developer
Mayur Sonawane
Mayur Sonawane
Lead Visual Designer
 Madhuri Kavade
Madhuri Kavade
Associate Product Developer
Nikeeta G
Nikeeta Gharte
Lead Product Developer
nikhil
Nikhil Sonkul
Associate UI developer
Pallavi Sapkal
Pallavi Sapkal
Assistant Manager - Ad inventory
Piyush K
Piyush Khedkar
Sr. UI Developer
prachi D
Prachi Dassani
Sr. Campaign Manager
Piyush Rathod
Piyush Rathod
Sr. QA Engineer
prashast T
Prashast Trigunait
Manager - Ad Sales
Pritesh Narkar
Pritesh Narkar
Sr. Manager – Ad Sales
Priyanka Garud
Priyanka Garud
Associate QA Engineer
Priyanka Shidankar
Priyanka Shidankar
Sr. Visual Designer
Rajvardhan Salunkhe
Rajvardhan Salunkhe
Assistant Manager- Ad Inventory
Rahul K
Rahul Khedkar
Associate Product Developer
sachin ligade
Sachin Ligade
Lead Product Developer
Sandip Meshram
Sandip Meshram
CAMPAIGN MANAGER
Santosh Unde
Santosh Unde
Sr. Product Developer
Sayali B
Sayali Bamhande
Associate Product Developer
 Suman Sahoo
Suman Sahoo
Asst. Manager - Ad Inventory
Shweta Mane
Shweta Mane
Manager – Hr & Admin
Sweety Kurhe
Sweety Kurhe
Jr Product Developer
sharad inuxu
Sharad Harishchandre
Jr. QA Engineer
Suchint Sharma
Suchint Sharma
Asst. Manager – Ad Inventory
Tanveir
Tanveir Singh
Sr. Manager - Ad Sales
vrushali
Vrushali Anpat
Sr. Campaign Manager